► Gesprekcyclus

Na een inleidend woord begeleidt filosoof Cees Maas de deelnemers langs de piketpalen van het thema van de betreffende avond. Het is een pelgrimage, een weg naar de innerlijke grond, de diepte in onszelf. De voedingsbodem van waaruit we leven.
We gaan uit van drie menswordingen: de biologische, de psychische en de geestelijke menswording. De groeikracht bij deze driemenswordingen is bij de mens ingeweven en wordt geactiveerd wanneer men in een bevestigende relatie komt te staan. Dit gebeurt wanneer iemand tegen je zegt: “Jij mag er zijn, met je fouten en gebreken, om te worden tot diegene die je ten diepste bent, op jouw tijd en in jouw uur”.

Lees verder