► Kwaliteit van de begeleiding

De dagcoördinatoren zijn zelf zeer ervaren pelgrims. Zij hebben allemaal een officiële VOG, een door de overheid uitgegeven Verklaring Omtrent Gedrag.

Alle begeleiders hebben een ethische verklaring ondertekend, net als alle andere vrijwilligers van de pelgrimshoeve. Daarin geven ze aan altijd uiterst zorgvuldig met kinderen, andere mensen en elkaar om te zullen gaan.

Voor deze ethische verklaring,

Download het document: Gedragscode Vrijwilligers Kafarnaüm