► Landelijke navolging

Jac Naus en Frans Roijendijk zijn de drijvende krachten van de landelijke werkgroep van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob: ‘Pelgrimeren voor de jeugd‘.

Al meerdere keren is er op de pelgrimshoeve een nationale trainingsdag gehouden voor enthousiaste pelgrims en begeleiders uit het hele land die ook in hun eigen regio dit project vorm gaan geven. Inmiddels zijn op zeven plaatsen in Nederland initiatieven tot stand gekomen.

Vanuit deze werkgroep wordt advies en voorlichting gegeven aan alle regio’s van het Genootschap over het pelgrimeren voor de jeugd. Zie ook de website van het Genootschap : www.santiago.nl