► Landelijke navolging

Jac Naus en Frans Roijendijk zijn de drijvende krachten van de landelijke werkgroep van het Genootschap van St. Jacob : “Pelgrimeren voor de jeugd”

Al meerdere keren is er op de pelgrimshoeve een nationale trainingsdag gehouden. Die is bedoeld voor enthousiaste pelgrims en begeleiders uit het hele land. Zij willen in hun regio dit project ook vorm gaan geven. Inmiddels zijn op zeven plaatsen in Nederland al initiatieven tot stand gekomen.

Vanuit deze werkgroep wordt advies en voorlichting gegeven aan alle regio’s van het Genootschap over het pelgrimeren voor de jeugd. Zie ook: www.santiago.nl