► Nieuwsbrieven

Elk kwartaal geeft Kafarnaüm een digitale Nieuwsbrief uit. Daarmee willen we iedere geïnteresseerde op de hoogte houden van het wel en wee van de pelgrimshoeve

Recente Nieuwsbrieven:

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, stuur dan en E-mail naar: nog te bepalen