► Sponsoring

Pelgrimeren voor de jeugd is een gezamenlijk project van de Jacobushoeve en Kafarnaüm.  De Jacobshoeve draagt substantieel bij in de kosten, de plaats waar de sluiting van een dag pelgrimage ook telkens plaats vindt.

Het Nederlands Genootschap van St. Jacob ondersteunt het project financieel via haar ‘Stichting Vrienden van Sint Jacob’. De vrijwilligers die lid zijn van het Genootschap kunnen bovendien hun reiskosten bij deze stichting declareren.