► Sponsoring

Pelgrimeren voor de jeugd is een project van de stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm en wordt door de navolgende instanties gesponsord:

De Jacobushoeve draagt substantieel bij in de kosten.

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob ondersteunt het project financieel, via haar Stichting “Vrienden van Sint Jacob”.