► Sponsoring

Pelgrimeren voor de jeugd is een gezamenlijk project van de Jacobushoeve en Kafarnaüm.  De Jacobshoeve draagt substantieel bij in de kosten. De sluiting van een dag pelgrimage vindt ook telkens daar plaats.

Het Nederlands Genootschap van St. Jacob ondersteunt het project financieel via haar “Stichting Vrienden van St. Jacob”. De vrijwilligers, die lid zijn van het Genootschap van St. Jacob, kunnen bovendien hun reiskosten bij deze stichting declareren.