► Wat is dat?

Van uit bijna alle basisscholen in de Kempen verzorgen we met groep 8 onder schooltijd een pelgrimstocht naar Vessem. Ook hebben we een tweedaags programma voor brugklassers en oudere scholieren. Zij blijven bij op ons de pelgrimshoeve slapen. Afgelopen jaar zijn ruim 900 leerlingen bij ons op bezoek geweest.

Tijdens deze dagen proberen we hen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de pelgrimstocht in hun leven. We maken ze bewust van het levenspad dat ze bewandelen. Een pad dat slingert, met heuvels en dalen. Ook zijn er kruispunten waar ze zelf moeten kiezen. Ga je rechtdoor of sla je af?

Niet alleen zijn bijna alle kinderen enthousiast, maar ook de leerkrachten waarderen zo’n dag. Veel scholen doen al jaren mee. Verschillende leerkrachten schuiven de pelgrimstocht tegenwoordig meer naar het begin van het schooljaar omdat het de groepsgeest blijkt te versterken.

Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met het pelgrimeren, zowel fysiek als mentaal. Daarbij gaan we uit van de drie B’s!

  • Bewustwording
  • Beweging
  • Belangstelling

Bewustwording
Wij allemaal zijn onderweg in ons leven tussen onze geboorte en onze dood. Daarmee zijn we ‘pelgrim in ons eigen leven’. Als we ons dat bewust zijn, kunnen we openstaan voor de mooie wegen die we kunnen gaan!

Beweging
Wil je een weg afleggen, dan moet er beweging zijn. We kunnen fysiek gaan wandelen of fietsen. Al bewegend leer je na te denken over je weg, hoe mooi die is.

Als je de weg tussen je geboorte en dood wilt afleggen, hoef je geen moeite te doen. De tijd bepaalt alles. We moeten echter wel onze weg kiezen, omdat we een eigen wil hebben én eigen keuzes moeten maken.

We proberen de kinderen al wandelend met elkaar over zichzelf te laten praten, te leren luisteren en te laten genieten.

Belangstelling
We lopen onze levensweg nooit alleen. Een mens is een sociaal wezen. Het is daarom erg interessant de wegen van anderen te bekijken en te beluisteren. Belangstelling te hebben in je medemens en de wegen die hij kiest.

Vooral de metaforen van de pelgrim die fysiek onderweg is, blijken erg goed te passen bij onze eigen levensweg. We proberen kinderen die metaforen met pelgrimsverhalen en symbolen duidelijk te maken.

Metaforen zijn vergelijkingen die berusten op overeenkomsten. Welke bedoelen we bijvoorbeeld?

Klik hier: Pelgrimspad door het leven.