Bezinningsdag op zaterdag 31 maart 2018

Titel van deze dag heet: op weg naar een spiritualiteit die gevestigd is in onszelf.

In ieder mens is een kern aanwezig waarin de menselijke waardigheid is gevestigd, waarin de menselijke goedheid zich aandient. De ontplooiing van deze waarden vraagt op weg te gaan naar een spiritualiteit die geworteld is in de mens zelf. Deze spiritualiteit ontwikkelt zich door in gesprek te gaan met de eigen gedachten en gevoelens, door de erkenning van zwakheden, onmacht en falen.

In de mens is een verlangen naar deze ontwikkeling, een verlangen om zichzelf te herontdekken, om af te dalen in het eigen innerlijk en antwoord te vinden op de vraag naar de zin van het individuele bestaan. De mens gaat dan op zoek, op pelgrimage, naar menselijke waarden en naar de weg die daarvoor bewandeld dient te worden.

Cees Maas en Mien Vermeulen hebben voor deze  dag een programma opgesteld.

Door middel van lezingen en bezinning gaan we met elkaar aan de gang met vragen die bij de deelnemers opkomen.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De kosten bedragen euro 25,00, dit in inclusief koffie/thee en lunch,

Voor verdere informatie, klik hier 

Voor opgave ga naar menubalk en klik op het kopje: “Aanmeldformulieren”

Als U het aanmeldformulier heeft verzonden krijgt U van ons een bevestiging van de ontvangst en Uw deelname.

Verhuizing Broeder Fons

Bijna iedereen die in Kafarnaum overnacht heeft is bekend met Broeder Fons. Hij is de grondlegger van de Pelgrimshoeve en tot op heden bijna dagelijks betrokken bij de het reilen en zeilen van de hoeve. Voor velen zijn wegzendingen een bijzondere herinnering aan hun pelgrimstocht.

Broeder Fons gaat helaas stoppen met zijn actieve rol en zijn wegzendingen. Begin februari verhuist hij naar Eindhoven. Voor hem is dat een afsluiting van zijn directe betrokkenheid bij de Pelgrimshoeve, maar hij hoopt nog wel geregeld langs te komen en velen hopen dat met hem. Voor ons zal hij altijd in beeld blijven.

In het najaar zal de Pelgrimshoeve officieel afscheid nemen van broeder Fons.

Voorbereidingsweekenden

Andere mensen ontmoeten die ook van plan zijn naar Santiago of andere pelgrimsplaatsen te gaan.

Tijdens een afwisselend programma ter voorbereiding op je pelgrimstocht komen daarnaast ook veel praktische zaken aan de orde en er wordt aandacht besteed aan de geestelijke en mentale voorbereiding.
Het weekend wordt begeleid door twee ervaren vrijwilligers en duurt van vrijdag 16.00 u. tot zaterdag 16.00 u
Kosten zijn € 60 (overnachting en maaltijden)

Voor meer informatie, klik hier

Data 2018:
12/13 januari,  19/20 januari,  26/27 januari, 16/17 februari,  2/3   maart, 9/10 maart en 26/27 oktober

Opgeven kan via  “Aanmeldformulieren” in de menubalk.