Bezinningsdag op zaterdag 31 maart 2018

Titel van deze dag heet: op weg naar een spiritualiteit die gevestigd is in onszelf.

In ieder mens is een kern aanwezig waarin de menselijke waardigheid is gevestigd, waarin de menselijke goedheid zich aandient. De ontplooiing van deze waarden vraagt op weg te gaan naar een spiritualiteit die geworteld is in de mens zelf. Deze spiritualiteit ontwikkelt zich door in gesprek te gaan met de eigen gedachten en gevoelens, door de erkenning van zwakheden, onmacht en falen.

In de mens is een verlangen naar deze ontwikkeling, een verlangen om zichzelf te herontdekken, om af te dalen in het eigen innerlijk en antwoord te vinden op de vraag naar de zin van het individuele bestaan. De mens gaat dan op zoek, op pelgrimage, naar menselijke waarden en naar de weg die daarvoor bewandeld dient te worden.

Cees Maas en Mien Vermeulen hebben voor deze  dag een programma opgesteld.

Door middel van lezingen en bezinning gaan we met elkaar aan de gang met vragen die bij de deelnemers opkomen.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De kosten bedragen euro 25,00, dit in inclusief koffie/thee en lunch,

Voor verdere informatie, klik hier 

Voor opgave ga naar menubalk en klik op het kopje: “Aanmeldformulieren”

Als U het aanmeldformulier heeft verzonden krijgt U van ons een bevestiging van de ontvangst en Uw deelname.