# Voorbereidingsweekend

Data voorbereidingsweekenden

2020
24-25 januari

14-15 februari

21-22 februari (specifiek voor voetpelgrims naar Rome)
Aanmelden voor dit weekend is niet meer mogelijk, het weekend is vol

6-7 maart (specifiek voor voetpelgrims naar Rome)

Met het formulier kunt u zich aanmelden voor het Voorbereidingsweekend.

Vul per persoon één aanmeldformulier in.  Bij de keuzemogelijkheid ‘alleen of met partner’ kunt u de naam invullen van degene met wie u eventueel een kamer wil delen.

Deze aanmelding houdt tevens een reservering voor een kamer in op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Dat hoeft u niet meer apart te doen.

Opgaveformulier