Gezocht: coördinator voor de werkgroep Public Relations

Pelgrimshoeve Kafarnaüm profileert zich als een plek waar mensen tot innerlijke rust kunnen komen. In een boerderij in de dorpskern dragen meer dan honderd vrijwilligers zorg voor o.a.

  • De voorlichting aan mensen die naar Santiago of Rome willen lopen of fietsen;
  • Onderdak voor degenen die daadwerkelijk onderweg zijn;
  • Diverse activiteiten op spiritueel terrein (pelgrimeren op je levenspad);
  • Het project Pelgrimeren voor de Jeugd, waarbij de groepen 8 van bijna alle basisscholen in de Kempen naar Vessem lopen en daar een speciaal programma rond levensoriëntatie ontvangen.

De werkgroep PR

De werkgroep PR zorgt voor de gewenste uitstraling naar buiten door een eerlijke, open, vriendelijke, respectvolle en uitnodigende berichtgeving met oog voor de sfeer op de pelgrimshoeve.

Deze werkgroep bestaat uit drie zelfstandig functionerende onderdelen:

  • Publicaties,
  • Website & Facebook,
  • Nieuwsbrief.

Coördinator

De coördinator stuurt deze werkgroep aan en verzorgt ook zelf publicaties. Zesmaal per jaar is de coördinator aanwezig tijdens een vergadering met de coördinatoren van de overige werkgroepen.

We zoeken iemand die

  • Prettig om kan gaan met andere mensen;
  • Affiniteit heeft met taal en berichtgeving.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan aub een mailtje naar

info@pelgrimshoevekafarnaum.nl