Meditatieochtend met als thema ‘Een pelgrimage naar je hart’.

In navolging van de workshop ‘op weg naar een spiritualiteit die geworteld is in onszelf’ zal in het najaar een meditatieochtend georganiseerd worden op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. De exacte datum volgt nog.

Inleiding:    Cees Maas.

Meditatie: Hetty Oerlemans van Holthoon.

Pelgrimeren staat in het algemeen voor reizen naar een heilige plaats. We gaan een avontuur van stilte en bezinning aan, waar we ons bewust kunnen worden van de heilige plaats in ons eigen hart en de antwoorden die daar geborgen zitten.

De stilte opzoeken, even geen drukte om je heen, geen prikkels en hectiek van buitenaf. Een moment van rust en ontspanning.

Vanuit dit moment van rust is het mogelijk je geest zo te ontspannen dat onnodige gedachten naar de achtergrond verdwijnen. Je denken komt volledig tot rust. Er komt ruimte vrij die je in staat stelt goed naar je eigen ziel en hart te luisteren en langzamerhand op het spoor te komen van je eigen authenticiteit.

Indien gewenst kan er een vervolg-reeks plaatsvinden. Informatie hierover na de meditatie.

De kosten voor deze ochtend zijn 9,50 euro.

Aanmelden kan via: bestuur@pelgrimshoevekafarnaum.nl  onder opgave van Naam en telefoonnummer

Indien je meer informatie wilt kun je bellen naar:
Hetty Holthoon, tel.06-51510609 of www.helianthus-counseling.nl