Pelgrimeren in de tuin

We leven in een tijd dat bakens verzet moeten worden. Geplande pelgrimsroutes zijn niet doorgegaan of konden eventueel pas later worden opgepakt. Anderen hebben gekozen in eigen land een pad te zoeken waar het pelgrimeren beleefd kan worden. Voor pelgrims die onderweg willen zijn biedt de Pelgrimshoeve een dag met elkaar te pelgrimeren in en rondom de tuin van Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Het gaat daarbij om ontmoeten, beleven, delen en naar-binnen-gaan. Natuur, cultuur en geest zijn ingrediënten van deze ééndaagse.
Vanuit de uitgangspunten die in deze coronatijd gesteld dienen te worden (1.50 meter afstand en gezond zijn) wordt er met kleine groepen gewerkt. Hoogstens 7 personen. Er zijn twee data gepland. Maak een keuze uit één van deze twee geplande dagen.
Deelnemen gebeurt in volgorde van inschrijven via: info@pelgrimshoevekafanaum.nl
Graag naam, adres, en telefoonnummer in de mail vermelden.

Datum: woensdag 29 juli en 19 augustus
Tijd: 9.30 – 16.00 uur met verzorgde lunch
Kosten: € 35,00

Opmerking.
* Wijn, bier of frisdrank is niet inbegrepen in de prijs, koffie/thee wel.