Pelgrimeren voor de jeugd krijgt éénmalige subsidie.

De gemeente Eersel heeft aangegeven het project Jeugdpelgrimeren zeer te waarderen. De gemeente vindt het  waardevol als bijdrage in de ontwikkeling van de leerlingen, die hieraan deelnemen.

Zij heeft een eenmalige subsidie van € 500,00 toegekend voor het 10-jarig jubileum.
Wij willen de gemeente hiervoor hartelijk danken en zullen het geld een goede bestemming geven.

Namens het bestuur Mien Vermeulen.