► Pelgrimspaspoort

Een pelgrimspaspoort, of Credential, is een document dat u toegang verschaft tot de albergues onderweg. Overal waar u slaapt, krijgt u een stempel en een datumvermelding. In Santiago kunt u, na controle van de stempels, een oorkonde krijgen dat u de tocht voltooid hebt.

In Nederland zijn twee instanties gerechtigd om zo’n paspoort uit te geven:

  • het Genootschap van St. Jacob en
  • Kafarnaüm.
Lees verder