Privacyverklaring

Versie mei 2018 Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel vrijwilligers als relaties, die  worden verzameld en/of gebruikt door Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Privacy is belangrijk en met deze verklaring beogen we om u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen … Meer lezen over Privacyverklaring