Rabobank Clubactie

De Rabobank  heeft goedkeuring gegeven aan Pelgrimshoeve Kafarnaüm kregen voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank De Kempen. Bij deze actie stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar, dat naar aanleiding van het aantal stemmen van de leden van de Rabobank de Kempen verdeeld wordt onder de ingeschreven verenigingen/stichtingen.

Leden van deze bank ontvangen bij de start van de stemperiode een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 5 april t/m maandag 30 april mogen zij via een speciale site hun vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor uw club. Elke stem telt.

Als U lid bent van Rabobank de Kempen en mee mag stemmen zou U dan aan ons willen denken?