# Terugkom weekend

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor het Terugkom weekend

Vul per persoon één aanmeldformulier in.  Bij de keuzemogelijkheid ‘alleen of met partner’ kunt u de naam invullen van degene met wie u eventueel een kamer wil delen.

Deze aanmelding houdt tevens een reservering voor een kamer in op de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Dat hoeft u niet meer apart te doen.

  • Data 2021

5/6 november  en 10/11 december

Opgaveformulier