# Voorbereidingsweekend

Met het formulier kunt u zich aanmelden voor het Voorbereidingsweekend.

Vul per persoon één aanmeldformulier in.  Bij de keuzemogelijkheid ‘alleen of met partner’ kunt u de naam invullen van degene met wie u eventueel een kamer wil delen.

Deze aanmelding houdt tevens een reservering voor een kamer in op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Dat hoeft u niet meer apart te doen.

  • Data 2021

29-30 oktober

Opgaveformulier